Senso
2assist.nl

 

 

Senso2Assist ondersteunt o.a. werkgevers op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar ook praktische ondersteuning om HR binnen de organisatie beter en/of efficiënter te structureren (denk bijv. aan structuur aanbrengen in de verschillende processen zoals aannamebeleid, evaluatie- en beoordelingsgesprekken, ziek- en betermeldingen, opleidingen en daarnaast kijken hoe er gezorgd kan worden voor duurzame inzetbaarheid). 

Daarnaast verzorgt Senso2Assist de Werving & Selectie en begeleiding van medewerkers en volledige personeelsplanning in o.a. transport & logistiek.

Vanuit een persoonlijke benadering, heldere communicatie en een heldere dienstverlening maken wij het verschil. Geen ingewikkelde procedures en afspraak = afspraak!

De dienstverlening wordt op urenbasis afgesproken en kan per project geschieden of op geregelde basis.

Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. Het eerste oriënterende gesprek is geheel kosteloos.

Senso2Assist is opgericht door Sandra Schuin vanuit haar passie voor zingeving, oprechte aandacht voor mensen en ruime kennis van HR en personeelsbemiddeling. 

Sandra is vanaf 01-09-2016 actief bij Restaurant Vuur (praktische ondersteuning HR), vanaf 01-07-2017 Aelbers Flexibele Personeelsdiensten (Werving & Selectie en begeleiding medewerkers, praktische ondersteuning en personeelsplanning bij Fiege BV Nieuwegein tot 01-09-2019 en vanaf 01-08-2019 o.a. bij Van Heezik Vrieslogistiek.

Naast bovenstaande projecten is Sandra Schuin ook een bevlogen Meditatie- en Yoga Docente (zie verder het kopje YOGA) en Zelfstandig Adviseur Noord-Holland van de CRDL.

‘Hoe communiceer je  met een naaste die in een andere realiteit leeft? Die er wel is, maar toch ook weer niet? Het is triest en pijnlijk om het contact te verliezen met degenen van wie je houdt.’

De CRDL vertaalt aanraking in geluid en maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking – en hun omgeving.

De CRDL

Voor een toelichting wat het doel is van de CRDL en hem zo uniek maakt, ziehttps://vimeo.com/328930036

Sandra verzorgt ook CRDL-care bij particulieren thuis of in zorginstellingen. D.w.z. een half uur persoonlijke inzet van de CRDL. Meer informatie via email of telefonisch op te vragen. Hieronder een korte testimonial van de familie Pieterson n.a.v. de CRDL-care bij hun moeder:

Mirian: “Ik heb weer een vrolijke en gezellige moeder gekregen”. Mijn moeder Ineke woont inmiddels bijna 3 jaar in de Biltse Hof, haar Alzheimer heeft haar karakter erg veranderd en was zij vaak boos en agressief. Sinds enige maanden is daar niks meer van over. Hoe is dat ontstaan? 

Vorig jaar heb ik samen met mijn vader kennis gemaakt Sandra Schuin, omdat wij erg veel interesse hadden in de CRDL (cradle), voor mijn moeder. De CRDL is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt, door de aanraking tussen mensen te vertalen in geluid. Door fysiek contact speels en onderzoekend te benaderen omzeilt de CRDL bestaande conventies rond aanraking. 

Na een uitleg en demonstratie van de mogelijkheden, wilden wij de CRDL aanschaffen en deze beschikbaar stellen voor Boshuysen 8. Helaas bleek gebruik door het verzorgend personeel lastig in te passen in de beschikbare tijd. Dus gingen we, samen met Sandra, op zoek naar andere oplossingen. Sandra gaf aan het belangrijk te vinden om te achterhalen hoe iemand zou reageren bij consequente en herhaaldelijke inzet van de CRDL en stelde voor Ineke 2x per week te bezoeken met de CRDL. 

Sandra: “Sinds 2 jaar ben ik zelfstandig adviseur van de CRDL en kom ik in veel zorginstellingen en in aanraking met ouderen met dementie in de verschillende stadia. Vanuit mijn achtergrond als yogadocente zoek ik altijd al de verbinding met de medemens en heb ik de familie Pieterson aangeboden om CRDL-care te verzorgen bij Ineke. Dat wil zeggen dat ik 2x per week langs kom om een half uur de CRDL in te zetten bij Ineke. In eerste instantie 2 maanden op proef, zodat we met elkaar konden bekijken wat de CRDL-care uiteindelijk oplevert.”

Vanaf november zijn we gestart en hebben eind december besloten om CRDL-care voort te blijven zetten door het enorme positieve resultaat: Bij aanvang van de CRDL-care was Ineke erg negatief ingesteld; vaak uitspraken van dit kan ik niet, dit vind ik niet leuk, dit mag niet, etc. Gaandeweg is dit helemaal verdwenen en is het omgekeerde het geval: dit is goed, dit kan ik, dit is het, etc.

Ineke herkent Sandra niet, het gebruik van de CRDL lijkt echter op een andere laag bij Ineke binnen te komen, waardoor zij de CRDL wel herkent. Ineke: ”Jij hebt deze.” Gelijk legt Ineke dan haar hand op de CRDL. Vooral de pianomuziek brengt haar tot rust en laat haar iedere keer mee-neuriën. Ineke vindt het nu wel prettig om aangeraakt te worden, ze laat je dichterbij komen om echt even in de verbinding te zijn. De inzet van de CRDL in combinatie met zingen, heeft er toe bijgedragen dat Ineke iedere keer als ik kom een glimlach heeft op haar gezicht van oor tot oor, mijn hand vasthoudt en ofwel met de CRDL aan de slag wil of samen gaat zingen (ook zonder CRDL zingt ze nu dagelijks). 

Wij als familie en de zorgmedewerkers merken de positieve veranderingen, Ineke is veel benaderbaar voor contact. De zorgmedewerkers zijn veel beter instaat haar nu te helpen met de dagelijkse zaken, doordat Ineke open staat voor het contact. Sandra: “Dit is ook voor mij van onschatbare waarde, aangezien ik nu zelf kan ervaren wat de inzet van de CRDL op lange termijn teweeg brengt.“

Namens de familie en CRDL-care,

Hartegroet,

Mirian Pieterson  en Sandra Schuin